InvestGO Zadzwoń

O FIRMIE

Odszkodowania InvestGO - Servitutes Centrum Odszkodowań

Jesteśmy rzetelną firmą odszkodowawczą. Priorytetem naszego zespołu jest pomoc poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań. Zapewniamy profesjonalną obsługę zarówno w postępowaniach polubownych, jak i na drodze sądowej. Od klientów nie pobieramy opłat wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszej pracy.

Zajmujemy się pomocą przy odzyskaniu odszkodowań za szkody osobowe majątkowe, np. od powodzi czy pożaru, i górnicze, w skład których wchodzą: m.in. błędy budowlane-wadliwe wykonanie, co często wiąże się również z niedotrzymaniem terminu umowy. Zajmujemy się również odzyskiwaniem odszkodowań z tytułu OC/AC, gdyż firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypłatę odszkodowań do 100%. Ponadto pomagamy przy otrzymaniu odszkodowania osobom uległym w wypadkach komunikacyjnych, w rolnictwie, jak i w pracy. Zapewniamy również profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń dotyczących błędów medycznych. Dodatkową ofertą jest pomoc w sprawach windykacyjnych. Nowością w naszej ofercie jest: Odszkodowanie dla kierowców zawodowych w ruchu krajowym i międzynarodowym, odszkodowanie/likwidacja polis na życie z funduszem kapitałowym, sprawy spadkowe i zachowku. Dla osób uniewinnionych mamy do zaoferowania odszkodowanie za bezpodstawne pozbawienie wolności.

OFERTA

Odzyskiwanie odszkodowań

Szkody Osobowe

Jeżeli ucierpiałeś w wypadku:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!! POMOŻEMY WYWALCZYĆ NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!!!

Szkody Majątkowe

Jeżeli doszło do:

a ubezpieczyciel zaniżył, bądź nie wypłacił Ci należnego odszkodowania? Zgłoś się do nas. Współpracujemy z zespołem profesjonalnych rzeczoznawców, którzy wyliczą ci należne odszkodowanie, a my zajmiemy się precyzyjną obsługą procesu dochodzenia odszkodowania.

Szkody Górnicze

W skład tych szkód wchodzą m.in błędy budowlane-wadliwe wykonanie, co często wiąże się również z niedotrzymaniem terminu umowy. Istotnym składnikiem są także szkody powstałe w wyniku wydobywania zasobów złóż węgla, kruszyw budowlanych i innych minerałów, mogą też pojawić się szkody będące ich następstwem. Szkody te najczęściej obejmują uszkodzenia budynkówgruntów rolnych, leśnych a także różnego rodzaju urządzenia i instalacje.

Zgodnie z art. 146 Prawa geologicznego i górniczego, odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda.

Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego.

Odszkodowania z tytułu OC/AC

Celem odszkodowania jest zapewnienie pokrzywdzonym gwarancji pokrycia wszelkich kosztów związanych ze szkodą powstałą podczas zdarzenia z udziałem pojazdów mechanicznych (kolizja, wypadek, itp.). Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC jest gwarancją możliwości dochodzenia roszczeń. Poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy między innymi za:

Ubezpieczenie OC daje więc wiele możliwość dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód osobowych jak również majątkowych. Dlatego też, jeżeli masz problem lub wątpliwości w zasadności roszczenia lub wysokości prosimy o kontakt z nami. Bezpłatnie doradzimy oraz w Państwa imieniu poprowadzimy proces dochodzenia roszczenia.

Zabezpieczyłeś się dodatkowo własną polisą AC?

Masz prawo domagać się odszkodowania w następujących wypadkach:

CZĘSTO UBEZPIECZYCIEL NIE CHCE WYPŁACIĆ NALEŻYTEGO ODSZKODOWANIA LUB KWOTA UZYSKANA JEST MOCNO ZANIŻONA!!!

Wypadki komunikacyjne

Aby zapewnić bezpieczeństwo i pewność odzyskania należnego odszkodowania, w Polsce obowiązują przepisy, które nakładają obowiązek na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Każda osoba, która została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo domagać się zadośćuczynienia lub naprawienia doznanej szkody bezpośrednio z OC sprawcy.

Osoba poszkodowana, która w wyniku wypadku doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może domagać się tytułem rekompensaty:

Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawy rzeczy zniszczonych/utraconych w wyniku wypadku lub wypłaty ich równowartości.

Wypadki w rolnictwie

Tylko 10 % osób poszkodowanych poprzez wypadek w rolnictwie ubiega się o odszkodowanie, które jest należne poszkodowanemu z tytułu odpowiedzialności cywilnej właściciela gospodarstwa rolnego. Jest to odszkodowanie, które należy się oprócz odszkodowania z KRUS a jego wysokość zazwyczaj jest znacząco wyższa. Dlatego jeśli jesteś poszkodowany w wypadku w gospodarstwie rolnym skontaktuj się z nami – być może należy Ci się wysokie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.

Wypadek w pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się bardzo często, lecz na nieszczęście nie wszyscy poszkodowani wiedzą że może się im należeć odszkodowanie. Odszkodowanie nie tylko z ZUS ale także z polisy OC pracodawcy. Do wypadków przy pracy często dochodzi na skutek:

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, nie ze swojej winy to skontaktuj się jak najszybciej z nami, bo możliwe że należy Ci się odszkodowanie. Ubiegać się możesz o:

Błędy medyczne

Odszkodowania za błąd medyczny możecie Państwo domagać się w przypadku:

Uzyskanie odszkodowania z tytułu błędu medycznego lub zaniedbania ze strony personelu medycznego jest bardzo trudne. Jeżeli ucierpieli Państwo na skutek takiego błędu czy zaniedbania prosimy niezwłocznie o kontakt z nami, w takich sytuacjach musimy dokładnie zapoznać się ze sprawą. Zrobimy to bezpłatnie i poinformujemy Państwa o możliwości dochodzenia roszczeń jak również profesjonalnie zajmiemy się Państwa sprawą, jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę.

Skontaktuj się z nami niezwłocznie również wtedy, gdy nie jesteś pewien, czy należy Ci się odszkodowanie,  nasi prawnicy bezpłatnie zweryfikują Twoją sprawę i udzielą informacji o możliwości uzyskania odszkodowania.

LOKALIZACJA

Wyświetl lokalizację na mapie

KONTAKT

InvestGO Marcin Rosołowski
ul. Kaszubska 12 lok. 14
75-036 Koszalin
tel. 510 955 004

Napisz do nas!